Η Φαρμακοποιός – Be Healthy Pharmacy – Λιμένας Θάσος

  • Απόφοιτη της Φαρμακευτικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
  • Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
  • Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για Εναλλακτική Φαρμακευτική Τεχνολογία για ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ, ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΓΕΜΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΝΘΟΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  • Παρακολούθηση διαδικτυακών σεμιναρίων για φαρμακοποιούς υπό τη διοργάνωση του ΙΔΕΕΑΦ και του ΠΦΣ
  • Σεμινάριο « Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες»
  • Συμμετοχή σε φαρμακευτικά συνέδρια